Polonia 2019

Diego Lainez: "Es un grupo muy duro, pero esos retos me gustan"

Diego Lainez: "Es un grupo muy duro, pero esos retos me gustan"

Diego Lainez: "Es un grupo muy duro, pero esos retos me gustan"