Plaza Amador

Jorge Dely Valdés manifiesta que la falta de gol sentenció al Plaza Amador