MLB

Mets doblegan a Rangers. Tejada destaca al bate